OM MOULDEX

Mouldex startades 2001 och ägs av Jonas Wahlbeck.

Affärsidén är att vara ett komplett serviceföretag för träindustrin med snabb och högkvalitativ service. Som ett led i detta har vi ett stort reservdelslager, både på nya och begagnade artiklar, allt för att du som kund inte ska behöva stå still längre än nödvändigt vid eventuella driftstörningar. Vi renoverar och uppgraderar både hyvelmaskiner, bandsågar och slipmaskiner.

Mouldex är ett mindre, familjärt företag som präglas av entreprenörskap och serviceanda.

Våra huvudmarknader är Norge och Sverige, men vi finns även i Finland, Baltikum, England, Irland och Ryssland. På dessa marknader verkar våra agenter för att säkerställa kvalitet och korta leveranstider.

Sedan 2003 representerar vi Ledinek i Sverige, Norge och Danmark. Ledinek är en slovensk maskintillverkare som fokuserar på större linjer för exempelvis fingerskarvning och limträtillverkning. Självklart säljer vi även enskilda hyvelmaskiner med den senaste tekniken och utrustning för snabba omställningar.